به لطف پروردگار و با تلاش مجموعه برند عصر جدید ، جایگاه اختصاصی ۱۴۹ با مدیریت اقای گنجیان با ظرفیت فروش ۱۵۰ هزار لیتر ، دارای ۶ سکو ، ۱۲ تلمبه و ۲۴ نازل  در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷ زیر مجموعه برند عصر جدید قرار گرفت
امیدواریم در راستای افزایش کیفیت خدمات رسانی برای جایگاه مذکور قدم برداریم
با تشکر