به لطف پروردگار و با تلاش مجموعه برند عصر جدید ، جایگاه اختصاصی  ۲۴۰ با مدیریت اقای رسول دلشاد با ظرفیت فروش ۱۵۰ هزار لیتر ، دارای ۵ سکو ، ۱۳ تلمبه و ۳۴ نازل  در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ زیر مجموعه برند عصر جدید قرار گرفت
امیدواریم در راستای افزایش کیفیت خدمات رسانی برای جایگاه مذکور قدم برداریم
با تشکر