دستور العمل اجرایی در خصوص جذب متقاضی جایگاه های جدید الاحداث
جهت اطلاع از شرایط ساخت جایگاه جدید الحداث فرم زیر را مطالعه فرمائید