تیم عملیات و کنترل کیفت برای شستشوی لوله ها و تلمبه های جایگاه سیاه منصوری در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ به آن جایگاه اعزام شدند. جایگاه آماده بهره بردای و افتتاحیه میباشد.