شرکت انرژی سازان عصرجدید در راستای حفظ و صیانت از کیفیت فرآورده‌های در حال عرضه در جایگاه‌های تحت پوشش برند “عصرجدید” با اتکا به دانش پرسنل متخصص خود اقدام به تاسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه کنترل کیفی فرآورده‌های نفتی نموده است. بدین جهت تجهیزات دیجیتالی و تماما اتوماتیک ساخت داخل تست شاخص‌های کیفی فرآورده‌های بنزین و نفت‌گاز اعم از آزمایش‌های تقطیر، نقطه‌ی اشتعال و رنگ تهیه شده است. همچنین در صورت اخذ گواهینامه آزمایشگاه آزمون همکار اداره استاندارد، آمادگی ارائه خدمات کنترل کیفی به شرکت‌های زنجیره‌ای تامین و  توزیع فرآورده‌های نفتی را نیز خواهیم داشت.

  • آزمایش تقطیر در فشار اتمسفر مطابق استاندارد ملی 6261 و استاندارد جهانی ASTM D86
  • آزمایش نقطه‌ی اشتعال بسته به روش پنسکی مارتنز مطابق استاندارد ملی 19695 و استاندارد جهانی ASTM D93
  • آزمایش رنگ فرآورده‌های نفتی مطابق استاندارد ملی 203 و استاندارد جهانی ASTM D1500

جهت درخواست همکاری