توضیحات وزیر و معاون وی درباره طرح برندسازی

در جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس که با حضور وزیر نفت و صادق‌آبادی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش تشکیل شد نمایندگان از توضیحات وزیر و معاون وی درباره طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت قانع شدند.
سوال از وزیر نفت در خصوص طرح برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت و حواش مربوط به آن.

* در این جلسه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به دستور وزیر نفت حاضر شد و نمایندگان از توضیحات معاون وزیر نفت قانع شدند.

قره خانی در تشریح نشست امروز کمیسیون انرژی:

اسدالله قره خانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس سوالاتی که نمایندگان از وزیر نفت داشتند کمیسیون نشست صبح خود را به طرح سوال این نمایندگان اختصاص داد.
وی در تشریح سوال علیرضابیگی از وزیر نفت درباره برندسازی جایگاه های سوخت یادآور شد: در این سوال تلقی بر این بود که این اقدام برندسازی نیست و در واقع بخشی از کار توسط شرکت پالایش و پخش به برخی افراد واگذار شده و این افراد به عنوان یک واسطه عمل می کنند.

قره خانی افزود: برند در بخش قیمت، کیفیت و تنوع خدمات باید متفاوت از خدماتی که در گذشته ارائه می شده، فعالیت کند اما براساس اتفاقاتی که رخ داده اقدامات با بحث برند مغایرت دارد که براین اساس مقرر شد کمیته ای تشکیل شود تا ایرادات را شناسایی و رفع کند و تا آن زمان واگذاری برند به افراد دیگر متوقف می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به بررسی آخرین وضعیت اجرای قرارداد شرکت ملی نفت و توتال ادامه داد: براساس اظهارات وزیر نفت توتال براساس برنامه زمانبندی پیش بینی شده در حال فعالیت است و چیزی به عنوان توقف قرارداد وجود ندارد البته برخی فشارهای جانبی بین المللی وجود دارد اما تعاریف خاصی در قرارداد وجود دارد که سبب می شود توتال به فعالیت خود ادامه دهد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تاکنون مخاطره ای در قرارداد احساس نشده که بخواهیم از بندهای موجود در قرارداد استفاده کنیم.