آموزش HSE :

ایجاد محیط ایمن برای کارکنان ضمن افزایش بازدهی و نشاط در محیط کار، سبب کاهش هزینه‌های انسانی و آسیب‌ها و خسارات نیز می‌شود. اگر برنامه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در اولویت قرار گیرد، شرکت‌ها می‌توانند به طور موثرتری با کارکنان ارتباط برقرار کنند.

در دنیای رقابتی امروز که میان صنایع و سازمان‌ها برقرار است، پیاده‌سازی ساختار HSE یکی از اهداف و معیارهای اصلی در این امر محسوب می‌شود. چرا که موجب:

  1. توجه به نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان
  2. بهبود فرایندهای کاری
  3. توجه به موضوعات زیست محیطی برای تحقق توسعه پایدار

برگزاری کلاس های HSE  برای کارکنان جایگاه های تحت پوشش ، زیر نظر مسئول ایمنی شرکت “عصرجدید” و آموزشگاه مورد تایید شرکت پخش فرآورده های نفتی و اداره کار برگزار و گواهینامه صادر گردید