الف) فعالیتهای مدیریت مهندسی و طرحها

برنامه‌ریزی، طراحی و مدیریت عملیات بازسازی انشعاب‌ها و نوسازی و نصب و راه‌اندازی تجهیزات جایگاه‌های تحت پوشش (به عنوان مثال جایگاه 119 شریعتی)
نظارت بر نصب و راه اندازی استیج 1، 2 و 3 طرح کهاب در جایگاه‌های تحت پوشش
نظارت بر نصب و راه اندازی و مکان یابی محل قرارگیری دستگاه کهاب در جایگاه‌های تحت پوشش با توجه به دستورالعمل‌های HSE شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
هماهنگی و تعامل با سازمان استاندارد به جهت انجام تست های فصلی کنترل کمی نازل‌های جایگاه‌‌های تحت پوشش شرکت
انجام بازدیدهای دوره‎‌ای مهندسی، بررسی و کنترل چک لیست الزامات جایگاه‌های تحت پوشش برند
کنترل صحت عملکرد دستگاه LG/TG و بررسی مدارک و مستندات کالیبراسیون LG/TG و P&V Valve ها با توجه به دستورالعمل‌های مهندسی و HSE شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نظارت بر تکمیل چک لیست طرح دیسپچینگ جایگاه‌های تحت پوشش شرکت
بازسازی و لایروبی مخازن راکد جایگاه‌های تحت پوشش و نظارت بر عملیات راه اندازی و بهره برداری
هماهنگی و نظارت بر عملیات انتقال سریع و ایمن فرآورده مانند حمل فرآورده‌ی نفتی از تانکر دارای نقص فنی به یک تانکر خالی در داخل بزرگراه با رعایت کلیه اصول HSE در حضور نمایندگان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران
مشاوره و نظارت بر روند تکمیل ساخت و بهره برداری از مجتمع‌های جدیدالتاسیس مانند مجتمع سیاه منصوری در ناحیه ورامین
مشاوره مهندسی در زمینه احداث مجتمع‌های خدماتی-رفاهی و جایگاه‌های سوخت مایع و CNG در سراسر کشور به متقاضیان (مانند مجتمع خدماتی-رفاهی اسکو)
مشاوره تخصصی در زمینه مکان یابی و احداث جایگاه‌های تک‌سکو در کلان شهرها
ارایه مشاوره و اجرا در رابطه با عملیات بازسازی و نوسازی جایگاه‌ها و تجهیز آن‌ها به طرح کهاب
صدور پرمیت توسط مهندسین شرکت
انجام تست ارت و آزمایشات استاندارد
انجام تست گاز‌بندی در مجتمع‌ها و جایگاه‌های تحت پوشش شرکت
تعامل و همکاری صمیمانه با واحد مهندسی و طرح ها و HSE شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به جهت انجام وظایف فی ما بین

ب) فعالیتهای مدیریت اداری- مالی

انعقاد قرارداد با جایگاهای اختصاصی جهت ارسال و توزیع فرآورده در جایگاه
انعقاد قرارداد با 3 شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی در تهران و شهرستان
انعقاد قرارداد با شرکت بیمه دانا بابت بیمه آتش سوزی و حوادث جایگاههای تحت پوشش
پرداخت کارمزد توزیع به جایگاهها
پرداخت کرایه حمل فرآورده به پیمانکار حمل
دریافت بهای فرآورده بحساب بانک ملت شرکت و انتقال وجوه بحساب بانک ملت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرروز حتی در تمام ایام تعطیلات
تهیه ضمانتنامه های بانکی از بانکهای صادرات جهت ارائه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بابت انعقاد قرارداد.
تنظیم قرارداد با شرکت دانش خوردگی بابت خرید دستگاههای سیستم جمع آوری بخارات (طرح کهاب)
پرداخت عوارض و مالیات برارزش افزوده بابت عملیات قرارداد منعقده با شرکت ملی پخش بحساب اداره کل مالیات برارزش افزوده

ج) فعالیتهای مدیریت عملیات و تدارکات

برداشت کارمزد از قیمت خرید فرآورده توسط “فروشنده”(نرخ کارمزد توسط “شرکت” به “فروشنده” اعلام خواهد شد)
پوشش لباس و کفش ایمنی پرسنل جایگاه
آموزش پرسنل جایگاه در دوره های کارآموزی و بهداشت ایمنی
-مشاوره و آموزش در امور انفورماتیک
-مشاوره در امور مهندسی
مشاوره / مدیریت در حفظ فضای سبز
مشاوره / مدیریت در مسایل مالیاتی ، بیمه و امور حقوقی
انجام آزمایشات کمی استاندارد
انجام تست ارت
بازدید ایمنی جایگاه و رفع نواقص آن
آزمایش کنترل کیفی فرآورده
تعمیرات مکانیکی و الکترونیکی دستگاهها در صورت اعلام نیاز
تحت پوشش قرار دادن بیمه های آتش سوزی ، مسئولیت مدنی –مسئولیت کارفرما

د)گزارش فعالیت‌های واحد کنترل کیفیت شرکت انرژی سازان

بازدید دوره‌ای هفتگی، نمونه‌گیری و انجام آزمایش کیفیت سنجی از فرآورده‌های در حال عرضه در جایگاه‌های تحت پوشش شرکت ( جمعا 470 بازدید)

ثبت گزارش بازدیدهای انجام‌شده در دفتر بازرسی جایگاه و بایگانی یک نسخه از آن در دفتر شرکت

مشاوره، نظارت و هماهنگی جهت تخلیه و لایروبی از مخازن راکد و بلا استفاده جایگاه‌های تحت پوشش و تایید مخازن جهت بارگیری و عرضه فرآورده (مانند جایگاه 147 جردن و 145 یوسف‌آباد)

نظارت بر شست و شوی انشعاب‌ها و لوله‌های جایگاه‌های بازسازی شده و جدیدالتاسیس تحت پوشش شرکت، راه‌اندازی نازل‌ها و صدور گواهی تاییده کیفیت جهت عرضه بلامانع فرآورده (جایگاه 119 و سیاه منصوری)

نظارت بر تخلیه مخازن آلوده شده در جایگاه‌های تحت پوشش و هماهنگی با نمایندگان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی جهت تایید مخازن، بارگیری و راه‌اندازی مجدد جایگاه ( جایگاه 177 و 161)

کنترل و نظارت بر اجرای پروتکل‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حوزه کنترل کیفیت اعم از رعایت نظافت و رنگ شاخص در روی مخازن، حوضچه‌های تخلیه و دیسپنسرها