سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته
تاریخ شروع : 31شهریور ماه 1398
تاریخ اتمام : 3 مهر ناه 1398
سالن : 27
غرفه : 26 – انرژی سازان عصرجدید

گزیده ای از جلسات و ملاقات های صورت گرفته در سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع وابسته در غرفه “عصرجدید”

مصاحبه مدیریت  ” عصرجدید ” جناب دکتر ناصر رئیسی فرد  در رابطه با خدمات و اقدامات شرکت انرژی سازان عصرجدید  و برندیگ با سایت تخصصی نفت و گاز- پرتولند