جناب آقای دکتر ناصر رئیسی فرد

مدیرعامل

سوابق کاری و مسئولیت های اجرایی :
 • رشته تحصیلی : درجه دکتری مدیریت آموزشی –  فوق لیسانس حقوق سیاسی
 • سمت : مدیرعامل شرکت انرژی سازان عصر جدید
 • رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه های اختصاصی کشور
 • عضو هیئت علمی سازمان ملی سواد آموزی وابسته به سازمان علمی فرهنگی یونسکو قبل از انقلاب
 • مدیر شرکت حمل و نقل و پیمانکار حمل و نقل نیروی مسلح قبل از انقلاب
 • عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه ( مرکز آموزش عالی صنایع )
 • عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران
 • نماینده کارفرمایان در سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد
 • مالک جایگاه اختصاصی 161 تهران از سال 1354

جناب آقای حمید رضا هاشمیان

رئیس هئیت مدیره

سوابق کاری و مسئولیت های اجرایی :
 • رشته تحصیلی : مدیریت MBA
 • سمت : رئیس هیئت مدیره شرکت انرژی سازان عصر جدید
 • فعالیت در حمل و نقل فرآورده های نفتی منطقه تهران از سال 1364
 • رئیس هیئت مدیره شرکت پترو پارت پرشیا
 • عضو هیئت امناء شرکتهای حمل و نقل منطقه تهران
 • مدیر ترمینال نفتی انبار نفت ری
 • دبیر کمیته شرکتهای حمل و نقل فرآورده های نفتی سراسر ایران ، زیر نظر کانون انجمن های صنفی حمل و نقل کشور
 • عضو کمسیون تخلفات منطقه تهران

جناب آقای موسی امانی بویاغچی

عضو هئیت مدیره

سوابق کاری و مسئولیت های اجرایی :
 • سمت : عضو هیئت مدیره شرکت انرژی سازان عصر جدید
 • فعالیت در حمل و نقل فرآورده های نفتی از سال 1352
 • رئیس انجمن صنفی رانندگان تهران
 • رابط بین حمل و نقل شرکت نفت و ستاد جنگ در دهه شصت
 • عضو هیئت امناء شرکتهای حمل و نقل منطقه تهران
 • – نماینده شرکتهای حمل و نقل منطقه تهران در پایانه های وزارت راه استان تهران

جناب آقای مرتضی ابراهیمی مقدم

سوابق کاری و مسئولیت های اجرایی :
 • کارشناسی مهندسی مکانیک ( گرایش حرارت و سیالات ) از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • عضو هسته مرکزی ستاد تبصره 13
 • سرپرست مدیریت صنایع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور
 • معاون مدیر سوخت و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور
 • عضو کار گروه تدوین سبد سوخت بخش حمل و نقل کشور
 • عضو کمیته CNG کارگروه توسعه جایگاه های عرضه سوخت کشور
 • نماینده طرح نوسازی خودرو های فرسوده در گمرک و پلیس راهور ناجا
 • نماینده ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در کارگروه های برچسب مصرف سوخت خودرو و تولید موتور پایه گاز سوز
 • نماینده ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در کارگروه RETEST مخازن CNG خودروها متشکل از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ؛ سازمان ملی استاندارد ، شرکت گاز خودرو ایران و چهار شرکت مهم بازرسی مربوط به این حوزه
 • مدیر پروژه کالیبراسیون در شرکت فراسا ( طراح و سازنده کنتور گاز آلتراسونیک )
 • عضو هیات مدیره و دبیر انجمن صنفی CNG کشور
 • همکاری با اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت در رابطه با حل معضل مغایرت گاز ورودی و خروجی جایگاه های CNG
 • عضو کمیته مرکزی نظارت برفرآیند بازرسی جایگاه های CNG
 • مجری طرح پایلوت بازرسی و آزمون ادواری خودروهای گاز سوز در استان البرز