مطالب توسط عصرجدید

توضیحات وزیر و معاون وی درباره طرح برندسازی

در جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس که با حضور وزیر نفت و صادق‌آبادی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش تشکیل شد نمایندگان از توضیحات وزیر و معاون وی درباره طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت قانع شدند. سوال از وزیر نفت در خصوص طرح برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت و حواش مربوط به آن. * در این جلسه […]