مصاحبه روزنامه تجارت با مدیریت ” عصرجدید” جناب آقای دکتر ناصررئیسی فرد
برای مشاهده و دانلود کلیک فرمائید.